I går brøt USDJPY gjennom 100 for første gang siden april 2009, etter å ha ligget under dette viktige terskelnivået i vel en måned, fastslår DNB Markets i dagens morgenrapport.Den japanske valutaen har svekket seg med om lag 17 prosent mot dollar så langt i 2013. Også mot euro har yenen depresiert tilsvarende.- Yensvekkelsen har kommet i kjølvannet av den nye økonomiske politikken til Shinzo Abe, også kjent som Abenomics. Blant annet har pengepolitikken blitt lagt kraftig om, med en sentralbank som nå absorberer 70 prosent av alle nyutstedte statsobligasjoner. Svekkelsen av yenen har gitt et løft i risikoappetitten i Japan. Nikkei har steget 2.9 prosent så langt i dag, og hele 40 prosent så langt i 2013. Forbrukertilliten er på det høyeste siden 2007, og flere tillitsindekser indikerer økt optimisme blant bedriftene. Teikoku tillitsindeks, som dekker små bedrifter, steg i april til det høyeste nivået siden november 2006, skriver meglerhuset.Yen har blitt 10,8 prosent billigere i forhold til norske kroner siden nyttår. Yen står nå i 5,74.