Hafslund ASA har kjøpt tilbake 100 millioner kroner i obligasjonslånet 5,5 % Hafslund ASA 09/15 (HNA92). Totalt utestående i lånet etter dette er 300 millioner kroner.Det går frem av en børsmelding torsdag.Samtidig har Hafslund utvidet obligasjonslånet FRN Hafslund ASA 10/15 (HNA02) med 100 millioner til 400 millioner kroner.