Utbetalingen er første del av lånepakken på i alt 10 milliarder euro som Kypros er innvilget for å redde landets kriserammede banksektor. Innen utgangen av juni vil nok en milliard bli overført, opplyser EUs krisefond.Den kypriotisk regjeringen har iverksatt strenge tiltak for å oppfylle vilkårene for kriselånene.