Salmar har hyret inn Carnegie og Pareto for å utrede muligheten for salg av inntil fem millioner aksjer i Bakkafrost, tilsvarende 10,2 prosent av aksjene i selskapet.Det går frem av en børsmelding sendt ut etter stengetid onsdag.Salget vil skje i form av en akselerert bookbuilding, som startet klokken 16.30 i dag.Salmar eier i dag 14,59 millioner aksjer i Bakkafrost, hvorav 2,1 millioner aksjer gjennom en TRS-avtale (total return swap). Det tilsvarer en eierandel på 29,87 prosent.Salmar har inngått en lock-up-avtale til 1. januar 2014 for aksjene som ikke selges i denne plasseringen.Bakkafrost-aksjen sluttet på 75,50 kroner onsdag, etter en oppgang på 1,3 prosent. Til denne kursen vil Salmar rake inn 377,5 millioner kroner for aksjene sine, men trolig vil posten bli solgt med en viss rabatt.Største aksjonær i Salmar er Kverva AS, med 53,4 prosent av aksjene. Kverva eies 91,85 prosent av Kvarv AS, som er heleid av Gustav Witzøe.Witzøes formue ble av Kapital anslått til 3,4 milliarder kroner i fjor høst. Det holdt til en 46. plass på bladets 400 rikeste-liste.