Denne uken velger strategene i Nordea å fortsette med samme ukeportefølje som forrige mandag.
- Vi gjør ingen endringer denne uken heller. Selv om det er våre to førstevalg innenfor fiskeforedling/oppdrett som gjorde det svakest i forrige uke liker vi fortsatt eksponeringen mot denne sektoren, skriver Nordea.- Bakkafrost og Lerøy Seafood Group vil nyte meget godt av laksepriser som denne uken ventes å krype over 42?43 kroner kiloen, understreker strategene.- Superprofitten tikker inn, og for hver uke som går mener vi analytikerne må oppjustere estimatene sine for året. Lerøy legger for øvrig frem tall for 1. kvartal på onsdag, avslutter Nordea.• Petroleum Geo Services• Bakkafrost• Lerøy Seafood Group• Opera Software• Det norske oljeselskap• Sparebanken Møre