Lerøy Seafood Group melder om et resultat etter skatt på 423,68 millioner kroner i 1. kvartal 2013, mot 130,27 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 254 millioner kroner.Resultat per aksje ble 7,12 kroner, mot 2,46 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 4,65 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 574,13 millioner kroner, sammenlignet med 178,49 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 372 millioner kroner.Driftsresultatet ble 578,41 millioner kroner, mot 192,08 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 374 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 2.331 millioner kroner, sammenlignet med 2.163 millioner kroner i 1. kvartal 2012. Analytikernes forventninger lå her på 2.409 millioner kroner.Her erog .