To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har den teknologitunge Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,10 prosent og står i 3.475,16 poeng, mens Dow Jones står i 15.261,76 poeng etter en nedgang på 0,09 prosent.Økonomene i Standard & Poor's har nedgradert Berkshire Hathaway fra AA+ til AA. Wal-Mart Stores melder om et resultat fra videreført virksomhet på 1,09 dollar per aksje i første kvartal. Året før tjente selskapet 0,97 dollar per aksje.Selskapets guiding var på 1,01--1,06 dollar per aksje.Inntektene beløp seg til 113,0 milliarder dollar, mot 104,2 milliarder dollar året før.Salget i USA falt med 1,4 prosent i kvartalet.Aksjen faller 1,95 prosent i førhandelen. Ferske tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at konsumprisene i USA falt 0,4 prosent i april sammenlignet med måneden før. Ifølge vår egen finanskalender var det ventet et fall på 0,3 prosent.Man må tilbake til desember 2008 for å finne et større fall, melder Reuters. Et kraftig fall i bensinprisene bidro til KPI-fallet.På årsbasis var derimot indeksen opp 1.1 prosent, mot ventet opp 1,3 prosent.Konsumprisene, eksklusiv mat- og energipriser, var opp 0,1 prosent på månedsbasis, mot ventet 0,2 prosent, samt opp 1,7 prosent på årsbasis. Her lå forventningen på 1,8 prosent. Den amerikanske boligbyggingen faller kraftig. I april ble det iverksatt bygging av 16,5 prosent færre boliger enn i marsSesongjustert årstakt var på 853.000 enheter, mot ventet 973.000.Antallet byggetillatelser økte med 14,3 prosent til en årstakt på 1.017.000 enheter. Forventningen var på 945.000 enheter. Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet torsdag viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) steg fra reviderte 328.000 per 4. mai til 360.000 per 11. mai.Det var ventet at tallet ville bli 330.000.Oslo Børs var opp 0,4 prosent rett før tallene ble sluppet.