Clavis Pharma-styret har utnevnt styremedlem Martin Nes som midlertidig styreformann, går det frem av en børsmelding.Nes erstatter Anders P. Wiklund, som gikk av med virkning fra 21. mai.Styret har samtidig utpekt finansdirektør Gunnar Manum som fungerende daglig leder av selskapet frem til en "langsiktig, strategisk løsning" er på plass.