Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig eksportpris var 43,51 kroner pr kilo for fersk oppdrettslaks i uke 20.Det tilsvarer en oppgang på 2,8 prosent fra uken i forveien.Det ble totalt eksportert 14.132 tonn fersk laks i uke 20, ned 0,6 prosent fra uke 19.Eksportprisen på frossen laks steg 2,4 prosent til 41,00 kroner i uke 20. Det ble totalt eksportert 17,1 prosent mer frossen laks, i alt 322 tonn, i den nevnte uken.