BRG Holding AS, et heleid datterselskap av Orkla, har i dag solgt 14.900.000 aksjer i Borregaard ASA (BRG), tilsvarende 14,9 prosent av totalt antall aksjer i BRG, til pris 26 kroner per aksje. BRG Holding AS eier ingen aksjer i BRG etter gjennomføring av salget.Salget medfører at BRG Holding AS krysser flaggetersklene på 10 og 5 prosentBRG Holding AS er primærinnsider i BRG.Torsdag endte Borregaard-aksjen på 27,20 kroner, opp 4,6 prosent. Aksjene ble dermed solgt med en rabatt på 4,4 prosent.Salget innbrakte 387 millioner kroner.4,1 millioner aksjer for nesten 100 millioner kroner.