Prosafe melder om et resultat etter skatt på minus 0,7 millioner dollar i 1. kvartal 2013, mot 47,5 millioner dollar i samme periode året før. Ifølge Prosafe var det ventet et resultat på 8,53 millioner dollar.Resultat per aksje ble 0,00 dollar, mot 0,21 dollar ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,04 dollar per aksje.Resultatet før skatt ble 0,4 millioner dollar, sammenlignet med 48,1 millioner dollar året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 8,50 millioner dollar.Driftsresultatet ble 19 millioner dollar, mot 60,6 millioner dollar året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 18,8 millioner dollar.Driftsinntektene beløp seg til 85,8 millioner dollar, sammenlignet med 125,7 millioner dollar i 1. kvartal 2012. Analytikernes forventninger lå her på 84,7 millioner dollar.Her erog .