I redegjørelse til Stortinget i dag klargjorde næringsminister Trond Giske at regjeringen vil stemme for Copeinca-transaksjonen som behandles på Cermaq ASAs generalforsamling 21. mai. Samtidig gjorde han det klart at regjeringen etter en grundig vurdering har konkludert med at det potensielle tilbudet fra John Fredriksens Marine Harvest ASA har for lav pris og ikke vil bli akseptert av Staten.- Vi er tilfredse med at regjeringen støtter vårt syn på at Copeinca er strategisk viktig for Cermaq, og at det foreslåtte tilbudet fra Marine Harvest har for lav pris, uttaler konsernsjef Jon Hindar i en melding.Den norske Stat eier 43,5 prosent av aksjene i Cermaq. Marine Harvest har varslet et mulig bud på aksjene i Cermaq og har forbeholdt seg rett til å gjøre et slikt potensielt bud betinget av aksept fra 2/3 av aksjonærene i Cermaq.Dette vil ikke være mulig uten tilslutning fra Staten.- Det er viktig for aksjonærene i Cermaq å merke seg at Staten har avsluttet sin vurdering av det mulige tilbudet fra Marine Harvest. Staten sier nei til dette budet, og det betyr at det potensielle budet ikke kan oppnå den akseptgraden som Marine Harvest har angitt, uttaler Jon Hindar.Styret i Cermaq mener det vil være uheldig for Cermaqs aksjonærer dersom en verdiskapende transaksjon blir forhindret på grunn av et potensielt bud, som er for lavt og som det nå uansett fremstår usannsynlig at kan få tilstrekkelig oppslutning.Styret i Cermaq oppfordrer aksjonærene til å sikre verdiskaping og fremtidsrettet strategisk posisjonering gjennom å støtte styrets forslag på generalforsamlingen 21. mai 2013.