- Grunnet god interesse fra investorer har SalMar besluttet å utvide transaksjonen og har i dag solgt 7.325.000 aksjer i Bakkafrost til 70 kroner per aksje, heter det i en fersk melding torsdag.Aksjene ble plassert gjennom en fremskyndet bookbuilding prosess ledet av Carnegie AS og Pareto Securities AS, opplyser selskapet.SalMar, som nå eier 7.268.904 aksjer (inkludert 2 277 600 aksjer gjennom TRS avtale) eller cirka 14,9 prosent av utestående aksjer i Bakkafrost, har inngått en avtale om "lock-up" av alle sine resterende aksjer i selskapet frem til 1. januar 2014.- Som en følge av transaksjonen har SALM passert tersklene på 25 prosent, 20 prosent og 15 prosent av den utestående aksjekapitalen i Bakkafrost, hvilket krever flaggemelding etter verdipapirhandellovens paragraf 4-2, del 2, heter det i meldingen.