Scana Industrier har nå gjennomført en reparasjonsemisjon, opplyses det i en melding.Selskapet viser til børsmeldingen 26. april vedrørende det etterfølgende tilbudet av opp til 226.357.331 aksjer i selskapet til en tegningskurs på 0,30 kroner per aksje.Reparasjonsemisjonen ble avsluttet 14. mai, og som følge av denne vil Scana nå utstede 129.978.427 tilbudsaksjer, noe som vil gi et bruttoproveny på cirka 38.993.528 millioner kroner.I forbindelse med reparasjonsemisjonen har også en rekke primærinnsider blit tildelt aksjer..