I dagens rapport fra Nordea ber sjefanalytiker Erik Bruce leserne følge med på onsdagens nyheter fra Fed-sjef Ben Bernanke.- Det er fristende å tolke oppgangen i lange amerikanske renter og styrkingen av dollaren etter de sterke sysselsettingstallene tidligere i mai som forberedelse på at Fed skal trappe ned kjøpene av verdipapirer, sier Bruce.- Uansett, dagens Fed-begivenheter har potensialet til å flytte markedet, understreker Bruce.- Med Bernankes høring foran the Joint Economic Committee i Kongressen får vi hans vurderinger av de økonomiske utsiktene etter de sterke sysselsettingstallene. Nyanser i vurderingene av utsiktene kan komme til å bety mye for synet på nedtrappingen av verdipapirkjøpene, sier sjefanalytikeren.- Det er også mulig Bernanke vil berøre kostnader og nytte ved dagens pengepolitikk, men dette står nok antagelig mer sentralt i dagens andre Fed begivenhet, referatet fra siste møtet som fant sted 1. mai, sier Bruce.- Møtet ble holdt før sysselsettingstallene så vurderingene av økonomien er i noen grad gått ut på datoen. Det betyr at eventuelle endringer i synet blant de ulike medlemmene på når kjøpene mest sannsynlig blir trappet ned blir vanskelig å tolke, avslutter Bruce.