I dagens rapport fra Investtech beskrives Sparebanken Møre og Aker som kjøpskandidater mens Norwegian Energy Company får en salgsanbefaling.- Sparebanken Møre ga kjøpssignal fra flere formasjoner rundt årsskiftet og etablerte en stigende trend. En fortsatt positiv utvikling innenfor trenden indikeres. I det langsiktige chartet er det gitt kjøpssignal fra en stor rektangelformasjon. Det ligger støtte i gulvet av trendkanalen, samt ved ca. 170 kroner. Positiv volumbalanse styrker kursen på kort sikt. Selskapet er meget positivt på innsidehandler etter at to innsidere har kjøpt egenkapitalbevis den siste måneden. Vurdering: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Aker ligger i en langsiktig, stigende trendkanal. Den siste tiden har aksjen falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, og kursen er oversolgt på RSI. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Volumbalansen er negativ og trekker ned vurderingen på kort sikt. Det er ikke registrert innsidehandler siden juni i fjor. Vurdering: Kjøpskandidat, sier analytikeren.- Norwegian Energy Co viser en svak utvikling innenfor en fallende trendkanal på mellomlang sikt, og en videre negativ utvikling indikeres. Aksjen har steget opp mot motstanden ved ca. fire kroner, noe som bør være en salgsanledning. Aksjen er dog positiv på innsidehandler. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Taugbøl.