Drew Investment Ltd. et selskap kontrollert av Tor Olav Trøim, har rullert en TRS-avtale i Seadrill på 200.000 underliggende aksjer. Ny utløpsdato er 14. november 2013. Ny TRS-pris er 232,8125 kroner.Trømi direkte og indirekte eksponering i Seadrill er 635.000 aksjer, call opsjoner på 1.000.000 aksjer pluss TRS-avtaler på totalt 600.000 aksjer.