2013 har så langt fortonet seg som et fint år for mange av investorene på Oslo Børs. Strategene i Nordea lar seg ikke skremme av at vi sakte men sikkert nærmer oss all-time-high.- Det er i dag syv prosent opp til all-time-high på Oslo Børs. Burde vi ha høydeskrekk? Ikke egentlig, understreker strategene.- Oslo Børs prises til 1,5x bokførte verdier og 11,1x forventet inntjening de neste 12 månedene. Disse multiplene innebærer fortsatt en rabatt i forhold til historisk snitt på henholdsvis 12,6 prosent og 5,7 prosent, skriver Nordea.- Riktignok er estimatene fortsatt fallende for inneværende år, men de har flatet ut for 2014, slår strategene fast.- Med forventninger om et bedret vekstbilde i 2. halvår, som vil gi økt støtte til estimatene (spesielt for 2014), samt meget lav alternativavkastning innenfor renter, tror vi aksjer i økende grad vil bli den prefererte aktivaklassen fremover, hevder Nordea-strategene.- Vi opprettholder følgelig troen på at Oslo Børs kan krype opp mot 550 poeng i løpet av året, avslutter Nordea.
I skrivende stund står hovedindeksen på Oslo Børs i 488,64 poeng, opp 0,10 prosent.