TTS Group ASA melder om et resultat etter skatt på 8,5 millioner kroner i 1. kvartal 2013, mot 21,1 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,10 kroner, mot 0,38 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 13,7 millioner kroner, sammenlignet med 28,5 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 17,5 millioner kroner, mot 48,2 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 731,7 millioner kroner, sammenlignet med 545,6 millioner kroner i 1. kvartal 2012.Det var økt aktivitet i alle divisjoner selv om veksten hovedsakelig kommer som følge av kjøpet av NMF.Ordrereserven ved utgangen av 1. kvartal 2013 var 2.488 millioner kroner, en nedgang på 530 millioner kroner sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Nedgangen skyldes lavere ordrereserve innen marine divisjonen.Aktiviteten i markedet for TTS har bedret seg i løpet av det første kvartalet i 2013 hvor det er flere muligheter for kontrakter nå enn det har vært de siste to årene.Her er rog