VIDEO: Pengepolitikken har gjort Japans statsminister Shinzo Abe populær i hjemlandet. En svekket yen-kurs gir gunstigere eksportklima for japans gigantiske eksportindustri. Men en svak yen-kurs betyr naturligvis også at landet må betale mer for goder de i økende grad er avhengig av å kjøpe fra utlandet.