- Dette er en balansert transaksjon som ivaretar både aksjonærene og obligasjonseiere på en elegant måte. Mye taler for at selskapet, med en viss oppgang i silisiumprisene, vil være friskmeldt, sier forvalter Hogne Tyssøy i Holberg-fondene til dn.Han peker på at REC, med gjeldsspøkelset ute av bildet, vil være ledende i en bransje som har vokst med 50 til 70 prosent årlig, og som logger an til en vekst på 10-20 prosent i årene fremover.- Det er et veldig løft for obligasjonseierne. De får penger ett år før tiden, 65 prosent i cash og resten rulles over i obligasjonslån som forfaller i 2016 og 2018. De får 93 prosent av pålydende et år før lånet forfaller. Det er en akseptabel deal. Som aksjeeier er vi veldig godt fornøyd. Så lenge Holberg har en lavere kostpris enn Orkla hadde, og ikke har solgt aksjene, ser det ikke galt ut, sier Tyssøy til avisen.