Eftas overvåkingsorgan ESA gjennomfører tirsdag kontroll ved Statoils kontor i Stavanger på vegne av EU-kommisjonen, melder TDN Finans.Det er snakk om mistanker om mulige brudd på Platts Market-On-Close (MOC) prisvurderingsprosess.- Statoil samarbeider med myndighetene i forbindelse med kontrollen. Konkurransemyndighetene mistenker at flere selskaper kan ha deltatt i konkurransebegrensede avtaler og/eller samordnet opptreden i strid med EØS-avtalens artikkel 53. I tillegg gjelder kontrollen mulig misbruk av potensiell dominerende stilling av en annen part, i strid med EØS avtalens artikkel 54, opplyses det i en melding fra Statoil.Oljeselskapet opplyser om at de mulige overtredelsene gjelder Platts' Market-On-Close (MOC) prisvurderingsprosess, som brukes for å rapportere priser særlig for råolje, raffinerte oljeprodukter og biodrivstoff, og kan ha pågått siden 2002.