Det ble i mai 2006 etablert en opsjonsordning for ledelsen i Cermaq-gruppen, heter det i en fersk melding.Det er totalt 216.654 utestående opsjoner. Etter 2008 er det ikke inngått nye opsjonsavtaler eller tildelt nye opsjoner og dette vil heller ikke bli gjort senere.Den 31. mai 2013 er det blitt utøvet 31 668 opsjoner av følgende primærinnsidere:
Navn og antall opsjoner:
Geir Sjaastad, 11.666Geir Molvik, 8.334Einar Wathne, 8.334Andres Tagle, 3.334Det opplyses om at opsjonene ble innløst kontant basert på differansen mellom gjennomsnittlig aksjepris den 31. mai på 109,09 kroner per aksje og innløsningsprisen på 71,92 kroner per aksje. Det er ingen endring i primærinnsidernes aksjebeholdning i Cermaq ASA som følge av denne transaksjonen.Den andre transjen i opsjonsprogrammet utløp 31. mai uten utøvelse. Pr. 31. mai er det totalt 3 334 utestående opsjoner.