KjøpLogg inn

Hexagon går for dobling

Hexagon Composite investerer 150 millioner kroner i USA.

Publisert 3. juni 2013 kl. 15.49
Oppdatert 17. des. 2013 klokken 01.31
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 286 ord
Hexagon Composities har lansert en ny høytrykksbeholder - Titan - som produseres ved Lincoln Composities i USA. Foto: Selskapet

Hexagon Compisites slår fast at veksten i det nordamerikanske markedet for større gassdrevne kjøretøy fortsetter i stort tempo.Den viktigste markedsdriveren er de lave prisene på naturgass som følge av utviklingen innen det nordamerikanske skifergassmarkedet. Hexagon Lincoln er nå i ferd med å sluttføre en fordobling av sin produksjonskapasitet for å møte denne veksten. I løpet av andre halvår 2013 vil kapasiteten i Lincoln være fordoblet i forhold til kapasiteten i 2012.Styret i Hexagon Composites ASA har i dag diskutert situasjonen og fremtidsutsiktene i det nordamerikanske markedet. På bakgrunn av vekstmulighetene og Hexagon Lincolns markedsledende posisjon, har styret tatt en prinsippbeslutning om å investere i ytterligere kapasitetsøkning ved anlegget i Lincoln.Den planlagte produksjonslinjen forventes å gi en ny dobling av produksjonskapasiteten for CNG-beholdere til buss og lastebilmarkedet (Tuffshell(R)) i forhold til andre halvår 2013. Dette tilsvarer en firedobling sammenlignet med kapasiteten i 2012. Den nye produksjonslinjen forventes å være operativ mot slutten av 2014.Foreløpige beregninger peker mot en investering i størrelsesorden 150 millioner kroner. Investeringen vil gi Hexagon Lincoln en automatisert og dedikert produksjonslinje rettet særlig inn for produksjon av trykkbeholdere for større kjøretøy.- På grunn av det store markedspotensialet for trykkbeholdere til større kjøretøy i USA, ønsker vi å være i forkant med nødvendige investeringer for å møte kundenes behov. Vi ønsker å etablere en automatisert og kostnadseffektiv produksjonslinje for å oppnå størst mulig konkurransekraft, sier konsernsjef i Hexagon Composites, Tore J. Fjell,- Vi er derfor glade for at styret har fattet et slikt prinsippvedtak, sier han.Styret i Hexagon Composites har også fattet et vedtak om å legge ut et obligasjonslån for å finansiere denne investeringen, samt andre mulige investeringer knyttet til utviklingen innen høytrykksområdet. DNB Markets og Swedbank First Securities vil være tilretteleggere for obligasjonslånet.