Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at gjennomsnittlig eksportpris for fersk oppdrettslaks var 40,77 kroner pr kilo i uke 22.Det tilsvarer en nedgang på 6,9 prosent fra uken før.Det ble totalt eksportert 15.171 tonn fersk laks i uke 22, opp 4,9 prosent fra uke 21.Eksportprisen på frossen laks steg 7,8 prosent til 42,52 kroner i uke 22. Det ble totalt eksportert 108,7 prosent mer frossen laks, i alt 528 tonn.