Infratek-divisjonen Lokal Infrastruktur er tildelt en kontrakt med Hafslund Nett vedrørende bygging av 132 kV kabelanlegg fra Sogn til Ullevål i Oslo.Det går frem av en børsmelding onsdag.Arbeidet omfatter blant annet ca. 5.500 meter grøfter, fordelt på to grøftetraseer. Kontraktens verdi angis til ca. 30 millioner kroner.Arbeidet starter opp i juni 2013 og ferdigstillelse er i november 2014.Hafslund Nett AS er et selskap i Hafslund-konsernet, som er største eier i Infratek.