Meglerhuset Sparebank 1 Markets skriver i sin ukesrapport at de denne gang ikke gjør noen endringer i sin "5 på topp"-portefølje.
Aksjen som har gjort det desidert best er Norwegian, som siden den ble tatt inn i porteføljen 16. april har klatret hele 49,26 prosent.SpareBank 1 Nord-Norge har steget 6,67 prosent, Schibsted er opp 5,57 prosent og Statoil har steget 3,92 prosent. De to sistnevnte aksjene er justert for utbytte på henholdsvis 3,50 og 6,75 kroner.Den som har gjort det dårligst er Wilh. Wilhelmsen, som er ned 2,96 prosent. Aksjen ble tatt inn i porteføljen 21. mai.Sparebank 1 Markets' portefølje har så langt i år steget med 16,8 prosent, mot en oppgang for OSEBX på 10,7 prosent.Forrige uke steg meglerhusets fem utvalgte aksjer 1,2 prosent, mens børsen klatret 0,9 prosent.