Ola Gjessing kommer fra stillingen som meglersjef for Nordea Private Banking.Gjessing var i sin tid med på å bygge opp Orion Securities, der han var meglersjef og styremedlem.Han har hatt nåværende stilling som meglersjef i Nordea siden 2006, og har solid erfaring innenfor Private Banking-området og nordisk forretningsutvikling innenfor børshandlede produkter, heter det i en melding.- Vi er svært glad for å få inn denne kompetansen i teamet vårt. Gjessing vil med sin erfaring bli en viktig bidragsyter til utviklingen av Private Banking i DNB, sier leder av området, Paal Karstensen.- Jeg er glad for å få muligheten til å ta del i DNBs satsing på Private Banking. DNB er godt posisjonert for å styrke sin markedsandel i et stadig voksende marked av velstående, sier Gjessing.Gjessing har tatt hele sin utdannelse i utlandet etter endt befalsskole. Han holder en BSc ved Handelshøjskolen i København, og tok videre en MSc ved City University i London, nå kjent som CASS business School. Han er gift og har fire barn i alderen 0, 4, 6 og 8.