SpareBank 1 SMN vurderer å utstede en ny fondsobligasjon på inntil 500 millioner kroner. Lånet er evigvarende med ordinær innløsningsrett for utsteder etter fem år. Lånet har ingen incentiver til innløsning (uten "step-up") dersom lånet løper videre etter dette, heter det i en børsmelding.Utsteder har rett til å innløse lånet dersom offentlige reguleringer medfører endringer som påvirker i hvilken grad denne typen kapital kan regnes som kjernekapital i banken kapitaldekning.SpareBank 1 SMN Markets, SpareBank 1 Markets og Swedbank First Securities er tilretteleggere for lånet.