Wilh. Wilhelmsen vurderer å utstede usikrede obligasjoner i det norske obligasjonsmarkedet med forfall i juni 2018, opplyses det i en melding.Netto proveny fra den mulige utstedelsen vil ifølge meldingen bli brukt til finansiering av selskapets generelle virksomhet.Selskapet har hyret inn Nordea Markets og Swedbank First Securities som tilretteleggere for den mulige utstedelsen.