Bud på NetConnect

Det har kommet bud på Oslo Axess-selskapet NetConnet.

Faksimile fra netconnect.no
Børs

Som et resultat av erverv av aksjer i NetConnect ASA har Teki Solutions AS (Teki Solutions) oversteget grensen for tilbudsplikt i henhold til verdipapirhandellovens bestemmelser.Teki Solutions har i dag fremsatt pliktig tilbud om kjøp av de resterende aksjene i NetConnect ASA til en pris av 2,00 kroner per aksje.Teki Solutions har engasjert SpareBank 1 Markets AS som finansiell rådgiver.NetConnect er ikke omsatt på børsen i dag. Siste omsetningen skjedde 25. juli, da aksjen endte på 5,90 kroner.

Nyheter
Børs