DNB svakere enn i fjor

DNB tjente mindre penger i årets andre kvartal enn samme periode i fjor. Tallene var likevel bedre enn ventet.

Rune Bjerke - Foto: Scanpix
Børs

DNB melder om et resultat etter skatt på 3.798 millioner kroner i 2. kvartal 2013, mot 4.614 millioner kroner i samme periode året før.Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 3.544 millioner kroner.Resultat per aksje ble 2,33 kroner, mot 2,84 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 2,18 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 5.184 millioner kroner, sammenlignet med 6.088 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 4.797 millioner kroner.Driftsresultatet ble 6.130 millioner kroner, mot 6.735 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 11.790 millioner kroner, sammenlignet med 11.837 millioner kroner i 2. kvartal 2012. Analytikernes forventninger lå her på 11.015 millioner kroner.- DNB hadde god vekst i det underliggende resultatet, til tross for at utlånsveksten var noe redusert. Den svakere utlånsveksten skyldes delvis svekket markedsutvikling og delvis at flere av våre store kunder bruker obligasjonsmarkedet til finansiering. Det var fortsatt god etterspørsel etter boliglån, med en gjennomsnittlig vekst på 7,0 prosent fra andre kvartal i fjor, sier konsernsjef Rune Bjerke i en kommentar.Egenkapital­avkastningen var 11,6 prosent, ned fra 15,9 prosent i andre kvartal 2012. Korrigert for basisswapper ble avkastningen redusert fra 13,3 til 11,8 prosent.Ren kjernekapitaldekning utgjorde 10,8 prosent, mens samlet kapitaldekning utgjorde 12,4 prosent, begge inkludert 50 prosent av delårsresultatet.Her er rapporten og presentasjonen.Økte renten For å styrke soliditeten og innfri nåværende og fremtidige kapitalkrav har DNB økt utlånsrentene.Dette bidro til at netto renteinntekter økte med 846 millioner kroner i kvartalet.- Noen hevder at norske banker ennå ikke har fått kapitalkrevende reguleringer. Det er feil. Vi har fått en skriftlig marsjordre fra myndighetene om å bygge vesentlig mer kapital gjennom 2013 og å gi dette arbeidet aller høyeste prioritet. De siste 12 månedene har banken økt kjernekapitalen med ca. 11 milliarder kroner, eller over 200 millioner hver uke. Denne kapitaloppbyggingen gir en mer solid bank, men økte kapitalkrav medfører en kostnad for både ansatte, eiere og kunder, sier Bjerke.DNB har allerede bygget 53 milliarder kroner i kapital de siste fem årene for å innfri eksisterende kapitalkrav, fremgår det av kvartalsrapporten.Kutter medarbeidere Siden andre kvartal 2012 er bemanningen i DNB redusert med over 1 000 årsverk. Dette er et viktig bidrag for å redusere kostnader og innfri kapitalkravene gjennom et styrket resultat.Bemanningsreduksjonene vil fortsette som planlagt, med et mål om å redusere med ytterligere 500 årsverk innen 2015.I andre kvartal ble det gjort avsetninger til restrukturering knyttet til medarbeidere på 459 millioner kroner. Totale restruktureringskostnader utgjorde 569 millioner kroner i kvartalet.Ser en viss svekkelse i norsk økonomi - Den norske økonomien er fortsatt solid, men de økte nedskrivningene kommer innen flere segmenter. Det kan tyde på en viss svekkelse i norske økonomi. Nedskrivningene innen shipping var fortsatt relativt høye i forhold til bankens øvrige segmenter, men markert lavere enn i de siste kvartalene. Vi mener fortsatt at nedskrivningene i 2013 vil ligge innenfor det nivået vi har varslet, det vil si 3-4 milliarder kroner, sier Bjerke.

Nyheter
Børs