Evry skuffet litt, men klart bedre enn i fjor

Evry tjente mer penger, men ikke så mye som ventet - og omsetningen falt. Selskapet vil nå begynne å kjøpe egne aksjer.

Børs

Evry melder om et resultat etter skatt på 93 millioner kroner i 2. kvartal 2013, opp 93,8 prosent fra 48 millioner kroner i samme periode året før. Resultat per aksjen endte på 0,35 kroner, en knapp dobling fra 0,18 kroner i samme kvartal i fjor.Ifølge Thomson Reuters var snittforventningen et resultat på 97 millioner kroner. Høyeste anslag var 100 millioner kroner og laveste 96 millioner kroner.Resultat per aksje var ventet på 0,36 kroner, med høyeste på 0,37 og laveste på 0,36 kroner.Resultatet før skatt ble 126 millioner kroner, sammenlignet med 125 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 135 millioner kroner, med høyeste på 238 og laveste på 133 millioner kroner.Driftsresultatet ble 172 millioner kroner, opp fra 118 millioner kroner året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 180 millioner kroner, med høyeste på 182 og laveste på 177 millioner kroner.Kontantstrøm fra driften i 2. kvartal var på -48 millioner kroner, ned fra 56 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Driftsinntektene endte på 3.241 millioner kroner, ned 1 prosent fra 3.272 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Her er rapporten og presentasjonen Se webcast herSelskapet melder i dag også at det vil aktivere et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer. Tilbakekjøpet vil skje i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen til styret 13. mai 2013 og skjer i forbindelse med aksjekjøpsprogram for ansatte som ble godkjent i samme generalforsamling.Som følge av lav likviditet i selskapets aksjer kan det daglige volumet av aksjer kjøpt i forbindelse med programmet overstige 25 prosent grensen anbefalt i Børssirkulære 2/2008.Nøkkeltall og viktige hendelser:* Omsetningen i 2. kvartal ble 3.241 millioner (-2 prosent organisk)* Konsernets driftsresultat før amortisering av immaterielle eiendeler og før engangsposter (EBITA) var i 2. kvartal 2013 på NOK 180 millioner (NOK 145 millioner i 2. kvartal 2012)* EBITA-marginen ble 5,5 prosent i 2. kvartal 2013 (4,4 prosent i 2. kvartal 2012)* EBIT i 2. kvartal 2013 ble NOK 172 millioner (NOK 118 millioner i 2. kvartal 2012)* Operasjonell kontantstrøm på NOK -26 millioner (NOK 70 millioner i 2.kvartal 2012)* EPS NOK 0,35 i 2. kvartal 2013 (NOK 0,18 i 2. kvartal 2012)

Nyheter
Børs