Forskningssjef: Kjøp disse aksjene

Forskningssjef Geir Linløkken ber investorer ta en titt på følgende tre aksjer.

Geir Linløkken. Foto: Bjørg Hexeberg.
Børs

I dagens rapport fra Investtech beskrives Storebrand, Borregaard og American Shipping Company som kjøpskandidater.Les også: Analysesjef anbefaler to tradingaksjer- Storebrand ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen tester motstanden ved 30 kroner. Brudd over dette nivået vil være et nytt kjøpssignal for aksjen. Volumutviklingen er nøytral, og det er ikke meldt innsidehandler siden i fjor sommer, så det er få øvrige indikatorer som gir bidrag til analysen. Vurdering: Svak kjøpskandidat, sier Linløkken.- Borregaard har etablert en bred stigende trendkanal på mellomlang sikt. En videre oppgang innenfor denne indikeres. Støtten i kanalen ligger under 23 kroner, mens motstanden ligger over 29 kroner. Det er dermed åpent for store variasjoner innenfor trendkanalen. Det gis få tekniske signaler på om aksjen skal opp eller ned på kort sikt. Borregaard er imidlertid klart positiv på innsidehandler etter til sammen fire kjøp til kurser mellom 23 og 27 kroner i april og mai. Vurdering: Svak kjøpskandidat, sier forskningssjefen.- American Shipping Company har utviklet seg sidelengs den siste måneden og med det brutt ned gjennom gulvet i den sterkt stigende trendkanalen. En slik utvikling er ikke noe salgssignal, men snarere et signal om en svakere stigningstakt. Volumutviklingen er positiv, noe som taler for at optimismen blant investorene fortsatt er økende, samtidig som frykten for fall er lav. På kort sikt er det dog etablert relativt sterk motstand i overkant av 40 kroner. Vær oppmerksom på svært varierende likviditet i aksjen. Vurdering: Svak kjøpskandidat, avslutter Linløkken.

Nyheter
Børs