Gjensidige som ventet i 2. kvartal

Gjensidige ikke så bra som i fjor, men kvartalsregnskapet bød ikke på de store overraskelsene.

Helge Leiro Baastad. Foto: Scanpix
Børs

Flomskader i Norge belastet regnskapet med 113,4 millioner kroner og Gjensidige Forsikring melder om et resultat etter skatt på 891,3 millioner kroner i 2. kvartal 2013Det var ned 6,2 prosent fra 950,1 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Resultat per aksje endte på 1,78 kroner, ned 6,3 prosent fra 1,9 kroner i samme kvartal i fjor.Ifølge Thomson Reuters var snittforventningen et resultat på 875 millioner kroner. Høyeste anslag var 971 millioner kroner og laveste 753 millioner kroner.Resultat per aksje var ventet på 1,75 kroner, med høyeste på 1,94 og laveste på 1,51 kroner.Resultatet før skatt ble 1.077 millioner kroner, ned 11,5 prosent fra 1.218 millioner kroner året i samme kvartal i fjor.Her var det i snitt ventet et resultat på 1.161 millioner kroner, med høyeste på 1.278 og laveste på 998 millioner kroner.Premieinntektene endte på 4.646,6 millioner kroner, opp 4,3 prosent fra 4.453,9 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Gjensidige Bank med lønnsom vekst Gjensidige Banks resultat for andre kvartal preges av utlånsvekst og styrket lønnsomhet. Siste 12 måneder har bankens utlån vokst med 34 prosent, til 20,9 milliarder kroner.-Vellykkete markedsgrep har resultert i en formidabel utlånsvekst siste kvartal, sier administrerende direktør i Gjensidige Bank, Hans Harén.I årets andre kvartal alene var utlånsveksten 15 prosent. I løpet av de 12 månedene fra andre kvartal 2012 har bankens utlån økt med 5,3 milliarder kroner.-Vi ser gode muligheter for lønnsom vekst fremover, men ikke i samme tempo som i kvartalet vi har bak oss, sier Harén.I løpet av andre kvartal ble bankens egenkapital utvidet med 266 millioner kroner gjennom en emisjon rettet mot morselskapet Gjensidige Forsikring, som følge av vekst og nye regulatoriske krav til kapitaldekning. Bankens rating ble hevet av Standard & Poor's like etter kvartalsslutt, og Gjensidige Bank Boligkreditts obligasjoner med fortrinnsrett har nå en AAA-rating.Banken hadde netto renteinntekter på 132,3 millioner kroner i andre kvartal, mot 108,8 millioner i samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak volumvekst.Driftskostnadene var høyere enn i samme periode i fjor, hovedsakelig som følge av volumvekst og utviklingskostnader. Underliggende kostnader var lite endret. Tap på utlån var noe lavere.Resultat før skatt ble i andre kvartal 43,1 millioner kroner, mot 26,9 millioner i samme periode i fjor. Etter skatt var resultatet på 31 millioner kroner, en oppgang på 60 prosent fra 19,4 millioner kroner i samme kvartal i fjor.Kjernekapitaldekningen økte fra 13,3 til 14,1 prosent.Hovedpunkter for konsernet i 2. kvartal 2013 (andre kvartal 2012): · Resultat før skattekostnad: 1.077 millioner kroner (1.218)· Resultat per aksje: 1,78 (1,90)· Premieinntekter: 4.647 millioner kroner (4.454)· Forsikringsresultat: 448 millioner kroner (719)· Combined ratio: 90,3 (83,9)· Kostnadsandel: 15,3 (15,4)· Finansresultat: 605 millioner kroner (494)Her er rapporten og presentasjonenFørste halvår ble kraftig svakere for konsernet enn i samme periode i fjor, men konsernsjefen virker ikke bekymret.- Resultatene hittil i år er preget av premievekst, god underliggende drift og kostnadseffektivitet, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. Vår oppmerksomhet er særlig rettet mot tiltak og investeringer for å tilpasse våre tjenester til kundenes behov og betjeningsønsker. Dette vil styrke vår konkurransekraft ytterligere, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.Hovedpunkter for konsernet i 1. halvår 2013 (første halvår 2012)· Resultat før skattekostnad: 1. 618 millioner kroner (2.645)· Resultat per aksje: 2,42 (4,08)· Premieinntekter: 9.104 millioner kroner (8.807)· Forsikringsresultat: 791 millioner kroner (1.225)· Combined ratio: 91,3 (86,1)· Kostnadsandel: 15,5 (15,6)· Finansresultat: 778 millioner kroner (1.403)

Nyheter
Børs