Kraftig nedgang i lakseeksport til Russland

Det russiske mattilsynet truer med å ekskludere all lakseimport fra Norge. - Skjer det kan det legge press på prisene, sier analytiker Kolbjørn Giskeødegård.

Foto: Scanpix
Børs

Russland truer med å stenge grensene for norsk laks dersom det norske mattilsynet ikke skjerper kontrollen av fisken som eksporteres.Ifølge analytiker Kolbjørn Giskeødegård har den russiske veterinærorganisasjonen denne uken gjennomført en rekke inspeksjoner hos norske oppdrettere og slakteanlegg, og hevder å ha funnet flere forhold som ikke tilfredstiller deres krav.Analytikeren peker på at det kan komme utestengelser for enkelt, slik det har skjedd tidligere.Hittil i 2013 har Norge eksportert 48.000 tonn fersk laks til Russland, sammenlignet med rundt 63.000 tonn i samme periode i fjor. Det tilsvarer en nedgang på 23,3 prosent.- Hvis de russiske grensene blir stengt for norsk laks kan det bety at 12 prosent av lakseeksporten må plasseres i andre markeder. Det europeiske markedet vil trolig ta unna 50-75 prosent av dette volumet, noe som på kort sikt kan legge press på lakseprisen dersom det blir full eksklusjon, sier Giskeødegård.

Nyheter
Børs