Laksesykdom på Cermaq-anlegg

Cermaqs Mainstream-anlegg i Rivarbukt rammet av pancreassykdom.

Laks - Foto: Scanpix
Børs

Mattilsynet bekrefter i en melding tirsdag kveld at det er påvist pancreassykdom (PD) ved Cermaqs Mainstream-oppdrettsanlegg i Rivarbukt, som ligger i Langfjorden i Vest-Finnmark.Anlegget har ifølge TDN Finans vært båndlagt siden mistanken ble fattet 1. juli.-Mattilsynet har varslet vedtak om utslakting og/eller sanering av fisk i anlegget, sier distriktssjef Vibeke Elvenes i Mattilsynet i en kommentar.Anlegget vil tømmes for fisk og brakklegges i minst to måneder.

Nyheter
Børs