Myrseth spår sceneskifte - her bør du investere nå

Investeringsdirektør Stig Myrseth mener Oslo Børs og vekstmarkedene har gjort sitt - for denne gang.

Dovre Forvaltning / photographer - Gediminas Zilinskas / www.zilinskas.net
Børs

Vekstmarkedene har vært de største børsvinnerne siden sekelskiftet. Råvaretunge børser - som Oslo Børs - har også gått bra.Samtidig har internettboblen som sprakk, etterfulgt av finanskrisen, forårsaket et tapt tiår for amerikanske, europeiske og japanske aksjer. Stockholmsbørsen har eksempelvis knapt passert toppen fra årtusenskiftet, mens Oslo Børs har mer enn doblet seg.Men nå er tiden inne for et sceneskifte, spår investeringsdirektør Stig Myrseth i Dovre Forvaltning i sin ukentlige kommentar.- Faretruende symptomer Han karakteriserer bildet som brokete for vekstmarkedene fremover.- Den sterke utviklingen etter årtusenskiftet skyldes den gunstige miksturen av robust vekst kombinert med fallende risikopremier. Disse faktorene vil neppe gjenta seg, skriver Myrseth.Han trekker frem at risikopremiene allerede er på vestlige nivåer samtidig som økonomiene står overfor betydelige sykliske og strukturelle utfordringer.- BRIC-landene viser faretruende symptomer på overoppheting etter et tiår med halsbrekkende ekspansjon, fortsetter Myrseth.Han peker på India som sliter med ti prosent inflasjon og store underskudd på handelsbalansen, mens Kina febrilsk forsøker å kjøle ned et overopphetet boligmarked.Kinas kinkige dilemma Myrseth er ikke oppmuntret over de siste makrotallene fra verdens nest største økonomi.- Årsveksten i kinesiske boligpriser er den høyeste på minst åtte år, samtidig som økonomien for øvrig er lunken. Dette skaper et vanskelig dilemma. Skal pengepolitikken strammes inn for å stagge boligmarkedet eller skal man gi gass for å styrke konjunkturene? spør han.Skal BRIC-landene opprettholde den sterke ekspansjonstakten, kreves ifølge investeringsdirektøren dessuten strukturelle tiltak.- De rådende vekstmodellene er utdaterte, og den omfattende korrupsjonen må bekjempes, legger Myrseth til.- Oljefyringen avtar i Oslo Oslo Børs har det siste tiåret vært drevet av systematisk stigende oljepriser.- Supersykelen i råvaremarkedet er imidlertid over, og med stagnante priser kombinert med kostnadsinflasjon står råvarenæringene foran mer krevende tider. Fasen med særnorsk børsstyrke er over, fastslår Dovre-direktøren.Anbefaler Europa - minus Norge Det neste tiåret mener han gevinstmulighetene for langsiktige investorer er best i Europa - utenom Norge.- Verdensdelen har bak seg en grusom periode avkastningsmessig. Historien viser imidlertid at tiår med unormalt lav avkastning gjerne følges av tiår med ekstremavkastning, påpeker Myrseth.Han er særlig positiv til Baltikum og Polen.- Med lavt lønnsnivå, høyt utdannelsesnivå og svake fagforeninger er rammebetingelsene for næringslivet i denne regionen ualminnelig gode.- Videre synes timingen god. Økonomiene kan vokse betydelig før overopphetning og flaskehalser blir noe tema, avslutter Dovre-direktøren.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Børs