Norsk oljeproduksjon faller

Gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk sokkel i juni var betydelig ned fra måneden i forveien.

Rørledning til olje - Foto: AP
Børs

Oljedirektoratet skriver i en fersk melding onsdag at gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk sokkel i juni var på 1.684.000 fat olje, NGL og kondensat, ifølge foreløpige tall.Det er en nedgang på 215.000 fat pr dag fra måneden før.Det opplyses om at det totale gassalget var 8,4 milliarder standard kubikkmeter, som er 0,5 milliarder mindre enn måneden før.Væskeproduksjonen fordeler seg på(i gjennomsnitt pr dag):- 1.317.000 fat olje- 297.000 fat NGL- 69.000 fat kondensatÅrsaken til nedgangen skal trolig være en treukers nedstengning på Ekofisk-felt i juni med planlagt vedlikehold, samt tekniske problemer som ga redusert produksjon på Skarv, Skuld, Trym, Oseberg, Oseberg Sør og Vigdis.Oljeproduksjonen så langt i 2013 er rundt 2,0 prosent under OD sin prognose.Endelige produksjonstall for mai viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på rundt 1.511.000 fat olje og 388.000 fat NGL og kondensat. De foreløpige tallene viste en dagsproduksjon på norsk sokkel i mai på 1.870.000 fat olje, NGL og kondensat.

Nyheter
Børs