Ønsker å hente inn 42 millioner kroner

Ledelsen i Agasti ønsker å trykke opp nye aksjer for 42 millioner kroner.

Jørgen Pleym Ulvness - Foto: Scanpix
Børs

Agasti har i dag mottatt Finanstilsynets godkjennelse av prospektet vedrørende fortrinnsrettsemisjonen på inntil 31.111.111 nye aksjer i Agasti pålydende 0,18 kroner, med tegningskurs 1,35 kroner.Agastis aksjeeiere per 27. juni 2013, slik de var inntatt i aksjeeierregister i VPS 2. juli 2013 vil motta omsettelige tegningsretter.Tegningsperioden starter 15. juli 2013, og utløper 29. juli 2013 klokken 16.30 CET.Forventet notering av de nye aksjene på Oslo Børs er på eller omkring 7. august 2013.Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne nye aksjer før utløpet av tegningsperioden vil bortfalle uten kompensasjon og dermed være verdiløse.

Nyheter
Børs