Sandnes-bank tjener mer

Inntjeningen i Sandnes Sparebank viser en hyggelig utvikling.

Sandnes. Foto: Wikipedia Commons Snorre E Johnsen
Børs

Sandnes Sparebank-konsernet melder om et totalresultat på 38,5 millioner kroner i 2. kvartal 2013, mot 30,25 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultat per egenkapitalbevis ble 3,10 kroner, mot 2,30 kroner ved samme korsvei i 2012.Resultatet før skatt ble 52,0 millioner kroner, sammenlignet med 40,4 millioner kroner året før.Nedskrivninger og tap på lån belastet regnskapet med 0,9 millioner kroner, mot 4,8 millioner kroner året før. Samtidig ble regnskapet i årets 2. kvartal belastet med 4,0 millioner i nedskrivninger av eiendeler i "overtatte engasjement".Netto renteinntekter beløp seg til 111,4 millioner kroner, sammenlignet med 88,6 millioner kroner i 1. kvartal 2012.Netto provisjons- og andre inntekter var på 20,2 millioner kroner, mot 29,7 millioner kroner året før.Her er rapporten og presentasjonen.Følg HegnarOnline på Facebook her!

Nyheter
Børs