Skagen har gjort en kule på REC - Stein Erik Hagen solgte for tidlig

Skagen har hamstret millioner av REC-aksjer og er blitt nest størst i solselskapet i år. Verdistigningen er på flere hundre millioner kroner.

Det er ikke bare Øystein Stray Spetalen som har gjort en kule i REC. Skagen har kjøpt millioner av REC-aksjer de siste månedene og den urealiserte gevinsten er på flere hundre millioner kroner.Skagen Kon-Tiki var det eneste av fondene i Skagen som hadde REC-aksjer ved inngangen til 2013. I løpet av første halvår er det blitt en del mer.Skagen Kon-Tiki har i skrivende stund REC-aksjer for 255,8 millioner kroner. Verdistigningen er på pene 131,5 millioner kroner.Skagen Vekst har også plukket tilsammen 29,1 millioner REC-aksjer i år og har en snittkurs på 1,45 kroner. Den urealiserte gevinsten er på knapt 51 millioner kroner.Skagen Global har også plukket REC jevnt og trutt, siden begynnelsen av mars, og sitter nå med 55,4 millioner REC-aksjer til en snittkurs på 1,35 kroner. Det gir en verdistigning på over 102 millioner kroner til dagens kurs.Skagen har også et fond de kaller Global II, som er for større kunder. Det speiler Global og sitter med 20 millioner REC-aksjer. Her er verdistigningen på knapt 37 millioner kroner.Nest største aksjonærTilsammen sitter de ulike Skagenfondene med tilsammen 184,76 millioner REC-aksjer. Skagen er med det nest største aksjonær i solselskapet, bak Jens Ulltveit-Moe med sine knappe 356 millioner aksjer, men med god margin til investor og styremedlem Øystein Stray Spetalen.Basert på kjøpsverdien, og dagens kurs på 3,19 kroner, har verdien på REC-aksjene i Skagen steget fra 269 millioner kroner til drøyt 589 millioner kroner. Verdistigningen er følgelig på 120 prosent og i kroner utgjør det 321 millioner kroner. Da har Skagen også tatt igjen nesten hele tapet på aksjene i Norske Skog.Opp 198 prosent REC åpnet med en korreksjon fra gårsdagens slutt på 3,12 kroner på Oslo Børs tirsdag. Aksjen har imidlertid hentet seg inn igjen og steget til 3,19 kroner.Aksjen har da steget 198 prosent siden nyttår og selskapet verdsettes nå til knapt 7,4 milliarder kroner på Oslo Børs.Det betyr også at REC har steget 185 prosent siden Orkla solgte sine resterende knappe 330 millioner aksjer og 45 prosent siden Stein Erik Hagen solgte sine gjenværende 66 millioner REC-aksjer.Hagen solgte for tidlig Totalt har Orkla og Hagen gått glipp av en verdistigning på godt over 600 millioner kroner.Hadde Orkla fremdeles sittet med sine REC-aksjer ville de nå hatt en verdi på godt over 1 milliard kroner, men de ble solgt for 524 millioner kroner i slutten av april.Og hadde Hagen, som er største eier og styreleder i Orkla, sittet med de 96 millioner REC-aksjene han hadde i Canica, i midten av mai, ville de nå hatt en verdi på 306 millioner kroner og omlag 100 millioner kroner mer enn han fikk for dem.De ble solgt i løpet av mai på kurser mellom 1,6 og 2,2 kroner.