Staten forlenger med Q-Free

Statens Vegvesen forlenger avtale med teknologiselskapet Q-Free.

Øyvind Isaksen. Foto: Finansavisen
Børs

Q-Free har i dag en kontrakt med Statens Vegvesen for å drifte sentralsystemet som brukes for bompengeinnkreving i Norge.Opprinnelige avtaleperiode utløper den 1. november 2014, men utvides under denne avtalen med minimum 7,5 måneder.Utvidelsen har en minimumsverdi på rundt 34 millioner kroner.

Nyheter
Børs