Styret i Discovery Offshore anbefaler budet fra Hercules

Styret har vurdert budet nøye og er kommet til at det vil anbefale aksjonærene til å takke ja til budet.

Børs

Budet fra Hercules på 15 kroner aksjen representerer en premie på 27 prosent på sluttkursen den 21. juni og verdsetter selskapet til 982,5 millioner kroner.Ingen av styremedlemmene eier aksjer i Discovery Offshore.Amerikanske Hercules Discovery Ltd. er et heleid selskap av Hercules Offshore, Inc.Hele børsmeldingen

Nyheter
Børs