Trafikverket i Sverige viderefører samarbeidet med Q-Free.

Trafikverket i Sverige viderefører samarbeidet med Q-Free.

Foto: Scanpix
Børs

Trafikverket i Sverige har valgt å videreføre samarbeidet med Q-Free relatert til service- og vedlikehold av Trängselsskatt infrastrukturen i Stockholm.Avtalen har tre års varighet med oppstart 1. november 2013.Ordreverdien er på 36 millioner kroner.Det er en 10 dagers klagefrist, og formell kontraktssignering kan tidligst skje etter dette.

Nyheter
Børs