Tror på høyere oljeetterspørsel

Det internasjonale energibyrået (IEA) høyner anslaget på den globale oljeetterspørselen.

Foto: Scanpix
Børs

Det internasjonale energibyrået (IEA) høyner anslaget på den globale oljeetterspørselen med 220.000 fat pr dag for 2013 til 90,8 millioner fat pr dag. Det fremgår i en fersk månedsrapport onsdag.Samtidig høynes anslaget for 2012-etterspørselen med 75.000 fat pr dag, og anslaget på etterspørselsveksten fra 2012 til 2013 blir dermed på 930.000 fat pr dag, melder TDN Finans.IEA lanserer også kvartalsvise anslag for oljeetterspørselen i 2014, som totalt ventes til 92,0 millioner fat pr dag, en oppgang på 1,2 millioner fat pr dag fra 90,8 millioner i 2013.I sin mellomlangsiktige rapport i mai estimerte IEA en etterspørsel på 91,82 millioner fat pr dag i 2014.Det ventes en årsvekst i etterspørselen på 1,1 millioner fat i 1. kvartal 2014, 0,9 millioner i 2. kvartal, 1,6 millioner i tredje kvartal og 1,2 millioner i fjerde kvartal.«Takten ventes å tilta i 2014 da det økonomiske bakteppet for etterspørselen trolig blir lysere», skriver IEA, som imidlertid understreker at det er høy risiko for så vel den økonomiske utviklingen som oljeforbruket.

Nyheter
Børs