Analytiker: Kjøp, kjøp og selg

Analytiker Asbjørn Taugbøl rykker ut med to kjøpsanbefalinger. Samtidig advarer han mot en investering.

Foto: Scanpix/AP
Børs

I dagens rapport fra Investtech beskrives EOC og Idex som kjøpskandidater mens Norse Energy får en salgsanbefaling.- EOC ligger i en stigende trend. Aksjen ga kjøpssignal fra en liten rektangelformasjon i begynnelsen av august, og det tidligere motstandsnivået ved 4,70 kroner er nå brutt. Videre oppgang er dermed signalisert, og ved reaksjoner tilbake, ligger det støtte ved 4,70 kroner. Volumet er økende og tyder på større interesse for aksjen, og at det er et flertall av optimister blant investorene. Vurdering: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Idex ga kjøpssignal fra en formasjon i desember som markerte en vending fra fallende til stigende trend. Den sterkt stigende trenden er fortsatt intakt og videre oppgang indikeres på mellomlang sikt. På kort sikt er det noe motstand rundt 4,30 kroner. Et brudd opp vil være et kjøpssignal, mens et eventuelt brudd på gulvet i trendkanalen vil indikere mindre optimisme blant investorene og en svakere stigningstakt. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, sier analytikeren.- Norse Energy Corp ligger i en fallende trend og reagerer nå ned fra motstanden i taket av trendkanalen. Videre nedgang indikeres. Ved reaksjoner opp, ligger det motstand ved 18 øre. Etablerte noteringer over dette nivået vil være et positivt signal. Aksjen er negativ på innsidehandler, og risikoen er meget høy. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Taugbøl.

Nyheter
Børs