Aconcagua Management Ltd, kontrollert av styremedlem Morten E. Astrup, har den 19. august 2013 kjøpt 4.190 aksjer i Storm Real Estate ASA til kurs 15,90 kroner.Antall aksjer kontrollert av Morten E. Astrup gjennom forvaltede fond og selskaper utgjør etter dette 3.722.133 aksjer.