Bergen Group tjente mer

Bergen Group tjente mer penger i årets andre kvartal målt mot samme periode i fjor.

Børs

Bergen Group melder om et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 15,6 millioner kroner i 2. kvartal 2013, mot 7 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet etter minoritet endte på minus 116 millioner kroner, mot et tap på 12 millioner kroner året før.Resultat per aksje ble minus 1,91 kroner kroner, mot minus 0,20 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 21,6 millioner kroner, sammenlignet med et tap på 23,3 millioner kroner året før.Driftsresultatet etter avskrivninger ble 18,9 millioner kroner, mot et tap på 4,8 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 414 millioner kroner, sammenlignet med 168 millioner kroner i 2. kvartal 2012.Her er rapporten og presentasjonen .Se webcast av presentasjonen her!

Nyheter
Børs