Bedriftsleder Morten Ameln mener formueskatten treffer ganske tilfeldig. DN kan fortelle at Ameln betaler like mye formuesskatt som Petter A. Stordalen, selv om Stordalen er 100 ganger rikere.Ameln betaler 1,1 prosent formuesskatt av en formue som i 2011 var på 83 millioner.Mesteparten av formuen utgjøres av hans heleide selskap Firesafe AS, som driver med brannsikring. Lokalene leier han.- Jeg synes det totale skattetrykket er for høyt. Men om man ønsker å opprettholde dagens skattetrykk, er det en bedre løsning å heve skatten på eiendom eller øke skatt på bedrifters overskudd. Det hadde vært lettere å godta, sier Ameln til DN.